Ligia Esperanza  Díaz Prieto

Ligia Esperanza Díaz Prieto

Research technician

Research Groups: Grupo de investigación en inmunonutrición (INMUNONUTRICIÓN)

Department: Department of Metabolism and Nutrition

Ligia Esperanza  Díaz Prieto

915492300 ext 231428

ldiaz@ictan.csic.es

ORCID:
0000-0002-0923-495X