Sonia  Gómez Martínez

Sonia Gómez Martínez

Senior Technician

Research Groups: Grupo de investigación en inmunonutrición (INMUNONUTRICIÓN)

Department: Department of Metabolism and Nutrition

Sonia  Gómez Martínez

915492300 ext 231429

sgomez@ictan.csic.es